zelfverzekerd op het podium staan

Wil jij een ruimte beïnvloeden met je sets? Volg dan de DJ Clinics bij Music Production Academy! In een voor jou samengesteld lespakket leer je met de allerbeste hardware de aspecten van het DJ vak: van setup tot techniek en fasering tot spanningsbogen. Tijdens de DJ les krijg je een-op-een met de docent, waardoor intensieve en zeer persoonlijke begeleiding mogelijk is. Zo kan jij straks vol vertrouwen het podium op.

docent over de clinics

“In de DJ Clinics leer je alle essenties van het DJ vak, zodat je vol vertrouwen optreedt met jouw muziek.”

Beau Zwart

Dj clinics docent, MPA

introductieles

MEER OVER INTRODUCTIELES

Ontdek het DJ vak op professionele gear met de introductie DJ-les! Leer in twee uur de basistechnieken op de Pioneer DJ Nexus CDJ’s van ervaren DJ’s. Naast de les krijg je ook de mogelijkheid om zelf met jouw muziek te oefenen in de MPA Live Room en is het mogelijk in te stromen in de DJ Clinics. De introductieles kost slechts €80,- en is op ieder gewenst moment in te plannen.

dj clinics basics

MEER OVER DJ CLINICS BASIC

Krijg in vier lessen alle basistechnieken van het DJ vak onder de knie! Tijdens de DJ cursus leer je op volwaardige apparatuur alle basistechnieken van het vak, waarbij er rekening wordt gehouden met jouw muziekstijl. De DJ lessen worden een-op-een gegeven en per les krijg je nog eens een extra uur om op de Pioneer DJ CDJ’s of de Traktor S8 jouw set te oefenen.

dj clinics advanced

MEER OVER DJ CLINICS ADVANCED

Heb jij de basistechnieken van het DJ’en al onder de knie, maar wil je leren hoe je echt die perfecte set maakt? Volg dan de DJ Clinics Advanced! Leer om te gaan met spanningsbogen, switchen van genres, werken met stems en nog veel meer! Wil je na de DJ-cursus met een andere MPA Course ook aan jouw eigen muziek werken? Dan kan dit met 10% korting!

studiebelasting

De studiebelasting voor deze Course is 4 uur per week (op basis van één les per week). Dit kan uiteraard variëren per student en is inclusief de uren van de te volgen lessen. Vraag bij een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze docenten meer informatie over de studiebelasting en verdere inhoud van deze Course!

student testimonials

“Na het afronden van de Full Course, ben ik gestart met de DJ Clinics met Beau. Net als bij de Full Course is het tot nu toe een geweldige ervaring. Van het combineren van verschillende genres in een set tot het gebruik van effecten: Beau heeft me met elke les geholpen om mijn vaardigheden te verbeteren, terwijl hij zich moeiteloos aanpast aan mijn muziekgenres. Mijn dochter volgt ook de DJ Clinics met Beau en is net zo tevreden. We kijken er allebei naar uit om meer lessen van hem te krijgen dit jaar.”

Arnaldo Lima

Student, DJ Clinics

“Beau is echt een virtuoos, hij heeft zoveel talent als DJ en producer. Dat merk je ook aan hoe hij les geeft. Drum & bass was niet zijn eigen stijl, maar hij paste zich moeiteloos aan en leerde me wat ik wilde weten. Ik ben meteen na de DJ Clinics naar Shanghai verhuisd, heb daar een aantal keer succesvol opgetreden en draai nu nog steeds op feestjes. Allemaal dankzij de lessen bij MPA.”

Cedric van Parys

Student, Dj Clinics

over beau zwart

De DJ Clinics wordt gegeven door de ervaren DJ Beau Zwart. Beau begon al op jonge leeftijd met muziek maken. Nadat de klassieke piano was ingeruild voor een midi keyboard ging hij van Mozart naar Beau Zwart: een veelzijdige producer en DJ die zijn tijd verdeelt tussen het produceren, draaien en delen van zijn kennis. Beau heeft in line-ups gestaan met Benny Rodrigues, Olivier Heldens en Klangkarussell, is onderdeel van Give Soul en is ieder weekend in de grotere clubs van Rotterdam achter de draaitafels te vinden.

formele informatie

Als opleidingsinstituut voldoen wij niet alleen aan specifieke eisen, maar streven wij er ook naar deze op dagelijkse basis zo goed mogelijk uit te dragen. De algemene voorwaarden die gelden bij de inschrijving van een opleiding zijn hier te vinden. Hoe wij met klachten omgaan vind je hier.

get on stage with confidence

Do you want to influence a room with your sets? If your first thought is yes, then these lessons are for you. In your package of choice, you will learn the aspects of DJ’ing with the very best hardware: from set-up and technique, to phasing and suspense. Because you will be taught in private classes, you will receive intensive and personal guidance. So that afterwards you can get on stage with confidence.

teacher about the clinics

“Our DJ Clinics will teach you the key essentials of DJ’ing that will help you to perform with confidence.”

Beau Zwart

Dj clinics instructor, MPA

introduction lesson

MORE ABOUT INTRODUCTION LESSON

Discover the art of DJ’ing on professional gear with an introduction class! In two hours, you will learn the basics of working on the Pioneer DJ CDJ Nexus of experienced DJ’s. After the class, you will also have the possibility to practice your music on the set in the MPA Live Room and you may choose to enroll in the DJ Clinics packages.

dj clinics basics

MORE ABOUT DJ CLINICS BASICS

Learn all the basics of DJ’ing in four classes of two hours. In these classes, you will be taught all the basic aspects on ‘state of the art’ gear, with a teacher that takes your preferred music genre into account. The DJ Clinics are all private lessons, so you will receive the personal coaching to reach your goals. After each class you will get an extra hour to practice your set on our gear.

dj clinics advanced

MORE ABOUT DJ CLINICS ADVANCED

Do you already have experience as a DJ, but want to learn the essentials of making that perfect set? For you we have the DJ Clinics Advanced. Learn to work with suspense, switching in genres, working with stems and more during these four lessons of two hours! Do you want to work on your own music after these clinics with another MPA Course? Then you will receive 10% discount on every other course you register for.

study load

The study load for this Course is 4 hours per week (based on one class per week). The study load can vary per student and includes the hours of lessons to be followed at our school. During a free intake you can ask our teachers for more information about the study load and further content of this Course! 

student testimonials

‘’After graduating from the Full Course, I started the DJ Clinics with Beau. Just like the Full Course, it’s been a great experience so far. From combining different genres in one set to using effects: Beau has helped me improve my skills in each lesson whilst adapting to my music genres. My daughter also follows the DJ Clinics with Beau and is equally pleased. We both look forward to taking more classes with him this year.’’

Arnaldo Lima

Student, DJ Clinics

“Beau is a true virtuoso, he has so much talent as a DJ and producer. You notice this when he teaches. Drum & bass was not his style, but he adapted effortlessly and taught me what I wanted to know. After the DJ Clinics I immediately moved to Shanghai, where I have since successfully performed a number of times and still DJ at parties. All thanks to the lessons at MPA.”

Cedric van Parys

Student, Dj Clinics

about beau zwart

The DJ Clinics are taught by the experienced DJ Beau Zwart. Beau started making music at a young age. After the classical piano was exchanged for a midi keyboard, he went from Mozart to Beau Zwart: a versatile producer and DJ who divides his time between producing, performing and sharing his knowledge. Beau has been in line-ups with Benny Rodrigues, Olivier Heldens and Klankarussell. Until this day he is part of the Give Soul collective and can be found behind the decks of the bigger Dutch venues each weekend.

formal information

As a certified school, we strive to provide and communicate all necessary information to all our students and customers as transparant as possible. The terms and conditions for students can be found here and our procedure for files and complaints can be found here.