past the essentials of hip-hop production

Do you want your beats to rise to the next level, compose your own music for your vocals and release your own professional music in the Hip-Hop scene? Then you can learn the skills to make professional productions from Mucky and Dread Pitt in the Hip-Hop Course! 

“We help you go from 16 bars to entire tracks. Broaden your horizon across the entire spectrum so that you can find your own sound. ”

Reynard Bargmann

Hip Hop Course docent, MPA

“Deze opleiding leert zowel vocalisten als producers met enige ervaring de fundering van het creatieve proces, de theorie en het mixen.”

Tim Alkemade

Hip Hop Course docent, MPA

BLOCK 1: INTRODUCTION

MORE ABOUT INTRODUCTION

If you’re building an house, then you’ll start at the foundation. You can say the same thing about producing beats. How do you make a dope drumloop? How do you get that extra ‘edge’ in your mix by using effects? Furthermore you’ll be taught how to use your DAW, you’ll get tips about finding the best free samples and how you can best remodel your homestudio. There’ll be times that you about the history of Hip-Hop, we will look at your personal ambitions and with that we’ll set up personal learning goals for you.

software

BLOCK 2: SOUND CHOICE AND MUSIC THEORY

MORE ABOUT SOUND CHOICE AND MUSIC THEORY

What is sound really? How do our ears work? These are important questions to ensure that your sound comes out best. You learn how to choose your sounds, by means of an instrument or by sampling the sound. This also takes into account the different urban music styles, which sounds make each genre unique and how you apply this in your productions yourself. You will also have to deal with the basics of music theory: how do you translate your music into chords? Which arrangements, chord progressions and sounds work best in your music style?

BLOCK 3: PRODUCTION AND FINALIZING YOUR MIX

MORE ABOUT PRODUCTION AND FINALIZING YOUR MIX

After the theory about music and sound you will be taught about essential effects and you will learn how to use them in practical lessons. We learn how to use effects in a creative way, but also how to make a dope mix with the technical aspects. How do you get a groovy and unique drum sound? How can you stretch and sample fragments? How can you deal creatively with reverb and delay? Turn the knobs and know what is really happening.

BLOCK 4: YOUR FINAL ASSIGNMENT

MORE ABOUT YOUR FINAL ASSIGNMENT

After the lessons you have had you master the knowledge and techniques to make your own track. We are going to look at what could be better in the mix. You will also be talking about mastering tracks. The lessons also focus on the release of your productions. What is the best way to contact a label? Which aspects influence the correct development of your network? How do you go through the process of going from the studio to the stage? In short, everything to give you the basis to become a serious Hip-Hop artist.

Class days and Class times

The Hip-Hop Course starts in October. The lesson times can vary per start date. Please contact us for more information!

Studyload

The study load for this Course is 8 hours a week. This can of course vary per student and includes the hours of the lessons to be taken. Ask for a free and non-binding appointment with one of our teachers for more information about the study load and further content of this course!

The hip-hop course as a private lesson

It is also possible to follow the Hip-Hop Course as a private lesson. You can use the same student extras as regular students of the Hip-Hop Course. Ask us about the conditions!

Student extra’s

In addition to the 15 lessons, you receive various extras as a Hip-Hop Course student to get the most out of your year at MPA. This way you get free access to all our events including guest workshops and masterclasses. You also receive discounts on both software and hardware and our teachers give personal advice about your home studio.

open house, intakes & trial classes

Before the start of every Hip-Hop Course, we offer everyone the opportunity to visit our open day and meet the teaching team. A personal and no-obligation intake with your teacher of choice is also possible throughout the year. Finally, there is the possibility to register for a free trial lesson. Click on the contact icon below to make an appointment with us.

formal information

As a training institute, we not only meet specific requirements, but also strive to disseminate them as well as possible on a daily basis. The general terms and conditions that apply when registering for a course can be found here. You can find here how we handle complaints.

voorbij de essenties van hip-hop productie

Wil jij jouw beats naar het volgende niveau tillen, zelf de muziek voor jouw eigen vocals componeren en professionele muziek releasen in de Hip-Hop scene? Leer dan van Mucky en Dread Pitt de skills om professionele producties te maken in de Hip-Hop Course!

“We helpen je van 16 bars naar hele tracks te gaan. Verbreden je horizon in het gehele spectrum zodat jij je eigen sound kunt vinden.”

Reynard Bargmann

Hip Hop Course docent, MPA

“Deze opleiding leert zowel vocalisten als producers met enige ervaring de fundering van het creatieve proces, de theorie en het mixen.”

Tim Alkemade

Hip Hop Course docent, MPA

BLOK 1: INTRODUCTIE

MEER OVER INTRODUCTIE

Als je een huis bouwt, begin je bij de fundering. Je kan hetzelfde zeggen over het produceren van beats. Hoe maak je een dope drumloop? Hoe krijg je die extra edge in je mix door effecten te gebruiken? Daarnaast leer je beter om te gaan met jouw DAW, krijg je tips over het vinden van gratis samples en hoe jouw homestudio het beste kan worden ingericht. Ook wordt er ingegaan op het achtergrond van Hip-Hop, kijken wij naar jouw persoonlijke ambities en stellen we persoonlijke leerdoelen met je op.

software

BLOK 2: GELUIDSKEUZE EN MUZIEKTHEORIE

MEER OVER GELUIDSKEUZE EN MUZIEKTHEORIE

Wat is geluid nu echt? Hoe werken onze oren? Dit zijn belangrijke vragen om er voor te zorgen dat jouw sound het best uit de verf komt. Je leert hoe jij je geluiden uit gaat kiezen, door middel van een instrument of door het geluid te samplen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de verschillende urban muziekstijlen, welke sounds ieder genre uniek maakt en hoe je dit zelf in jouw producties toepast.  Ook zal je te maken krijgen met de basis van muziektheorie: hoe vertaal je je muziek in akkoorden? Welke arrangementen, akkoordprogressies en geluiden werken het beste in jouw muziekstijl?

BLOK 3: PRODUCTIE EN AFMIXEN

MEER OVER PRODUCTIE EN AFMIXEN

Na de theorie over muziek en geluid krijg je les over essentiële effecten en leer je hoe je ze moet gebruiken in praktijklessen. We leren hoe effecten kan gebruiken in een creatieve manier, maar ook hoe je met de technische aspecten een dope mix kan maken. Hoe krijg je een groovy en unieke drum sound? Hoe kan je fragmenten stretchen en samplen? Hoe kan je creatief omgaan met reverb en delay? Aan de knoppen draaien en weten wat er écht gebeurt.

BLOK 4: JOUW EINDOPDRACHT

MEER OVER JOUW EINDOPDRACHT

Na de lessen die je hebt gehad beheers je de kennis en technieken om je eigen track te maken. We gaan kijken naar wat er nog beter kan in de mix. Daarnaast ga je het hebben over het masteren van tracks. Ook gaat er in de lessen aandacht komen voor het uitbrengen van je producties. Hoe kan je het beste een label contacteren? Welke aspecten zijn van invloed voor het juist uitbouwen van jouw netwerk? Hoe maak je het traject door om van de studio naar het podium te gaan? Kortom, alles om jouw de basis te geven een serieuze Hip-Hop artiest te worden.

lesdagen en tijden

De Hip-Hop Course start in maart. De lestijden vinden plaats op vrijdag van 12:00 – 15:00. Neem voor meer informatie contact met ons op!

studiebelasting

De studiebelasting voor deze Course is 8 uur per week. Dit kan uiteraard variëren per student en is inclusief de uren van de te volgen lessen. Vraag bij een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze docenten meer informatie over de studiebelasting en verdere inhoud van deze Course!

de hip-hop course als privéles

Het is ook mogelijk om de Hip-Hop Course versneld te volgen als privéles. Je kan hierbij van dezelfde student extra’s gebruikmaken als reguliere studenten van de Hip-Hop Course. Vraag ons naar de voorwaarden!

student extra’s

Naast de 15 lessen, krijg je als Hip-Hop Course student diverse extra’s om het meeste uit jouw jaar bij MPA te halen. Zo krijg jij gratis toegang tot al onze evenementen inclusief guest workshops en masterclasses. Ook ontvang je kortingen op zowel software als hardware en geven onze docenten persoonlijk advies over jouw homestudio.

open house, intakes & proeflessen

Vóór de start van elke Hip-Hop Course, bieden we iedereen de gelegenheid om langs te komen bij onze open dag en het docententeam te ontmoeten. Ook is een persoonlijke en vrijblijvende intake met jouw docent naar keuze is het hele jaar mogelijk. Tot slot is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor een gratis proefles. Klik op het contact icoon hieronder om een afspraak met ons te maken.

formele informatie

Als opleidingsinstituut voldoen wij niet alleen aan specifieke eisen, maar streven wij er ook naar deze op dagelijkse basis zo goed mogelijk uit te dragen. De algemene voorwaarden die gelden bij de inschrijving van een opleiding zijn hier te vinden. Hoe wij met klachten omgaan vind je hier.